SF Impianti Group

Kas mēs esam

Kopš 2006. gada Eiropā notiek spēcīga atjaunojamo enerģijas avotu un energotaupības iekārtu tehnoloģijas attīstība, kas īpaši izteikta kļuva pēc Kioto protokola un 2014. gada Eiropas programmas “Apvārsnis 2020” ieviešanas un īstenošanas.

ALai attīstītu iegūto pieredzi atsevišķi arī citos sektoros – koģenerācijā, saules elektrostaciju iekārtās, enerģijas ieguves konsultācijās un zema patēriņa ēku būvniecībā, – daži itāļu inženieri, tehniķi un uzņēmēji ir vienojušies izveidot kopējo uzņēmumu, kas spēj apvienot katra indivīda pieredzi un piedāvāt augsti profesionālus globālus pakalpojumus, arī pa tiešo iesaistot dažādus vadošos uzņēmums. Tie ir apstākļi, kas noveda pie SF Impianti Group dibināšanas. SF Impianti Group ir dinamiska struktūra, kas ir spējīga nodrošināt saviem klientiem labākos risinājumus, integrējot dažādas tehnoloģijas, pateicoties darba grupas daudzpusībai.

Mūsu darba filozofiju var attēlot ar terminu “integrācija”: lai pēc iespējas labāk izmantotu pieejamos resursus un ierobežotu enerģijas patēriņu, ir svarīgi izmantot dažādas sistēmas, kas kopā ļauj sasniegt lieliskus rezultātus attiecībā uz efektivitāti, vienkāršību uzbūvē un kontrolē, vieglu uzturēšanu un samazinātu ietekmi uz gaisa, ūdens un augsnes vidi. Daudznozaru grupai ir raksturīga spēja integrēt dažādas tehnoloģijas, piemēram, pateicoties dažādajām prasmēm, katrs var sniegt nozīmīgu ieguldījumu, lai sasniegtu lielisku rezultātu.

Otrs elements, kas raksturo mūsu darbību, var tikt izteikts ar terminu “pielāgošana”: nepastāv standarta sistēma, kas pielietojama visos gadījumos, katra īpašā prasība ir jāizpilda, veicot pieejamo tehnoloģiju, dažādu integrācijas iespēju un ieguvumu iepriekšēju izpēti.

SF Impianti Group aptver plašu ģeogrāfisko apgabalu Eiropas līmenī, uzņēmumiem atrodoties Latvijā, Polijā, Itālijā un Bulgārijā. Pašlaik mūsu mērķa tirgus ietver Baltijas zonu, bijušās Padomju Savienības valstis un Balkānu zonu. Mūsuprāt, šie ir apgabali ar augstāko potenciālu izaugsmei un attīstībai, kur inženieru un tehniskā pieredze “Ražots Itālijā” var sniegt pozitīvu ietekmi.

Ar pazemību, uzcītīgu darbu un profesionalitāti mēs esam gatavi nodot savu pieredzi, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību, atbalstot institūcijas un indivīdus, kas tic izaugsmei ar samazinātu ietekmi uz vidi un cilvēces mantojuma nedalāmību.

Ar ko mēs nodarbojamies

SF Impianti Group interešu jomas ir:

  • atjaunojamo enerģijas resursu ražošanas iekārtu projektēšana un izveide ;
  • energotaupības ēku projektēšana un būvniecība.

Mēs varam nodrošināt gatavus projektus elektroenerģijas un siltuma enerģijas ražošanai no atjaunojamiem enerģijas resursiem:

  • koksnes biomasa (koksne no enerģētiskajiem kultūraugiem, koksnes atkritumiem, mizas, zariem vai citiem atkritumiem), ko iespējams izmantot kā enerģijas avotus īpašās koģenerācijas iekārtās;
  • lauksaimniecības biomasa (atkritumi no mājlopiem, lauksaimniecības kultūrām, lauksaimniecības pārtikas ražošanas nozares vai citām organiskām vielām), ko ir iespējams kā enerģijas resursu izmantot anaerobās digestācijas biogāzes koģenerācijas iekārtā.

Kā arī mēs varam sniegt risinājumus atkritumu (pat nediferencētu) apstrādē kopā ar:

  • atdalīšanas stadiju, atgūstot metālus un stiklu;
  • organisko sastāvdaļu enerģijas atgūšanas stadiju.

Meklējot tehnoloģijas, kas spēj ražot elektroenerģiju, neradot negatīvu ietekmi uz vidi, mēs atklājām progresīvu sistēmu, kas spiediena samazināšanas iekārtās spēj izmantot spiedienu starpību, kas pastāv starp dabasgāzes pārvades un sadales tīklu.

Būvniecības nozarē mēs izstrādājam un būvējam zema enerģijas patēriņa publiskās un rūpnieciskās ēkas, to projektēšanā izmantojot dabas resursus, augstas izolācijas būvniecības sistēmas, kā arī integrētus ražošanas risinājumus ar zemām ekspluatācijas izmaksām, ieviešot mājas automatizāciju, lai kontrolētu ēku un radītu labākus dzīves apstākļus.