NGE System

 

Dabasgāzes izmantošana elektronerģijas ražošanā

NGE System ir īpaša augsto tehnoloģiju iekārta, kas spēj ražot elektroenerģiju, balstoties uz spiediena starpību starp pārvades un sadales tīklu spiediena pazemināšanas dabasgāzes iekārtās.

Šīs iekārtas ir pilnībā dabai draudzīgas, jo tiek izmantota tikai spiediena maiņa starp vietējo pārvades un sadales tīklu, neradot gaisa piesārņojumu vai citu kaitīgu gāzu noplūdi vidē.

Enerģijas ražošanas iekārta ir uzstādīta paralēli parastajām gāzes spiediena kontroles līnijām, dabasgāze ir tikai iepriekš jāuzsilda līdz aptuveni 100 °C pirms tā izplešas. Pakārtotā tīkla piegāde ir pilnīgi nodrošināta.

Pieteikuma veidi 1

Salīdzinoši lielo atšķirību starp spiediena pieaugumu un kritumu gāzes pārvades stacijā var izmantot pilsētā ar aptuveni
100 000 iedzīvotājiem, lai darbinātu 450 kW iekārtu.
Iekārta sastāv no divpakāpju sistēmas, tāpēc mērenāki atsevišķi spiediena koeficienti ļauj izmantot zemas temperatūras siltuma avotus, lai uzsildītu dabasgāzi, pārsniedzot izplešanās punktu.

  • Ieplūdes spiediens: 37 barg
  • Izplūdes spiediens: 5 barg
  • Maksimālā gāzes caurlaide: 10,000 Nm3/h
  • Ģeneratora termināla jauda: 450 kW

Pieteikuma veidi 2

Gāzes pārvades stacijā pilsētā aptuveni ar 200 000 iedzīvotājiem var tikt uzstādīta 1450 kW sistēma ar īpašu koģenerācijas iekārtu, lai uzsildītu dabasgāzi pirms izplešanās posma.

  • Ieplūdes spiediens: 41 barg
  • Izplūdes spiediens: 9 barg
  • Maksimālā gāzes caurlaide: 45,000 Nm3/h
  • Ģeneratora termināla jauda: 1450 kW