WTE System

 

Iekārtas ATKRITUMU pārvēršanai enerģijā

WTE System ir strukturēta sistēma dažādu atkritumu veidu pārstrādes uzlabošanai. Atkarībā no apstrādājamo atkritumu veida var tikt pielietota atdalīšanas stadija, lai atgūtu vielas ar atlikušo vērtību, un koģenerācijas stadija organisko vielu un/vai biomasas kurināmā izmantošanai enerģijas iegūšanā. Rezultātā iekārta spēj nodrošināt efektīvu stikla un metāla atgūšanu, kā arī ražot elektroenerģiju un siltumenerģiju no vielām, kas citādi nonāk poligonos un rada būtisku negatīvu ietekmi uz vidi.

WTE System sniedz iespēju:

  • stikla un metalu izmantošana ekonomiskiem nolukiem;
  • enerģijas ražošana no atjaunojamiem avotiem;
  • tieša elektroenerģijas ražošana;
  • tieša siltuma ražošana.

WTE System ietver:

  • atdalīšanas stadiju, kuras komponenti ir atkarīgi no apstrādājamo atkritumu īpašībām;
  • koģenerācijas stadiju, kuras komponenti ir atkarīgi no organiskajām vielām un/vai biomasas kurināmā.

Standarta energijas ražošanas iekarta nepastav, katra sistema ir japrojekte, tas izmeri japielago un ta jakonstrue, pamatojoties uz pieejamo atkritumu veidu un daudzumu.

Vispārīgā funkcionālā diagramma

WTE

WTE System ir balstīta uz konsolidētajiem tehnoloģiskiem risinājumiem, kas ir pilnībā integrēti pateicoties ciešajai partnerībai, kas izveidota ar vadošajiem uzņēmumiem.