SUN System

 

Fotoelektriskā iekārta

SUN System ir fotoelektriskā sistēma, kas ir papildināta ar augstas efektivitātes moduļiem, noenkurošanās un stiprinājumu struktūras jumta vai zemes iekārtām.

SUN System ir pieejama gan tās pamata versijā, kas paredzēta tikai elektroenerģijas ražošanai, gan hibrīda versijā vienlaicīgai siltumenerģijas ražošanai (karstā ūdens).
Otrajā gadījumā sistēma ir papildināta ar karstā ūdens savākšanas, transportēšanas un uzglabāšanas sistēmām, ko var izmantot ēku apkurei, ūdens uzsildīšanas procesā vai centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai.

SUN System sniedz iespeju::

  • ražot enerģiju no atjaunojamiem resursiem;
  • tiešu elektroenerģijas ražošanu;
  • tiešu siltuma enerģijas, ražošanu sistēmas hibrīda versijā.

SUN System ietver:

  • saules ģenerators;
  • visas noenkurošanās un stiprinājumu struktūras;
  • visi elektriskie paneļi tīkla savienojumam;
  • visas hidrauliskās sastāvdaļas hibrida vers.

Hibrīda versija sniedz uzlabotu elektroenerģijas ražošanu no saules avota, kas ļauj vienlaicīgu karstā ūdens ražošanu.

Vispārīga funkcionālā diagramma

SUN System

SUN System ir balstīta uz konsolidētajiem tehnoloģiskiem risinājumiem, kas ir pilnībā integrēti pateicoties ciešajai partnerībai, kas izveidota ar vadošajiem uzņēmumiem.

SUN System ir pieejama arī plus versijā mazo daudzdzīvokļu ēku vai personīgo māju vajadzībām. Šis risinājums papildina hibrīda versiju ar elektroenerģijas krātuvi, siltuma sūkni un pēc izvēles ar biomasas katlu vai kompaktām ģeotermālajām zondēm. Standarta enerģijas ražošanas iekārta nepastāv, katra sistēma ir jāprojektē, tās izmēri jāpielāgo un to jākonstruē, balstoties uz ēkā esošajām elektrības un siltuma ražotnēm, uz faktiski instalējamiem komponentiem un klienta noteikto tehnisko līmeni. Pareiza izmēra iekārta var nodrošināt neatkarīgu enerģijas avotu ēkā gan no elektrības padeves viedokļa (lai gan ir ieteicams saglabāt savienojumu ar elektroenerģijas sadales tīklu), gan no siltuma padeves viedokļa (vienmēr izvairoties no savienojuma veidošanas ar dabasgāzes sadales tīklu).